obrazek

 

 

    Nazwa Gminy: Golub-Dobrzyń
    Rodzaj:  GW - Gmina Wiejska
    Kod:  87-400
    Miejscowo?ć:  Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000 lecia 25
   

Kontakt: 

 

 Strona internetowa:

tel. /056/ 683-54-00

tel. /056/ 683-54-01

tel. /056/ 683-54-02

tel. /056/ 683-54-03

fax. /056/ 683-52-76

e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl

www.uggolub-dobrzyn.pl

   

Wójt:

Marek Ryłowicz

    Zastępca Wójta: 

Krzysztof Pieczka

   

Przewodniczący Rady Gminy:

Artur Kaszyński

 

Sekretarz:

Krzysztof Pieczka

   

Skarbnik:

Iwona Górska