Wyszukaj:
Gmina Golub-Dobrzyń
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Gmina
•  Dane podstawowe
•  Jednostki organizacyjne
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Mienie gminne
  Organy
•  Kadencja 2006-2010
•  Kadencja 2010-2014
•  Kadencja 2014-2018
•  Oświadczenia majątkowe
  Urząd Gminy
•  Statut
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin Urzędu
•  Załatwianie spraw
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Ogłoszenia
•  Gminne Centrum Reagowania
•  Praca
•  Otwarte konkursy ofert
•  Zlecanie zadań - tryb uproszczony
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Budżet
•  Strategia rozwoju
•  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Golub – Dobrzyń.
•  Program Ochrony Środowiska Gminy Golub-Dobrzyń
•  Plan Gospodarki Odpadami Gminy Golub-Dobrzyń
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Lokalizacja Inwestycji Celu Publicznego
•  Program Aktywności Lokalnej dla gminy Golub - Dobrzyń na lata 2010 - 2015
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Informacje
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
•  Informacja o nowych okręgach i obwodach wyborczych ważne!
•  Referendum ogólnokrajowe 2015 nowe ważne!
•  Wybory Prezydenckie 2015 nowe ważne!
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Sejm, Senat 2011
•  Wybory Sejm, Senat 2007
•  Wybory Prezydenta RP 2010
•  Wybory ławników 2015
•  Wybory na ławników
•  Informacja dla przedsiębiorców
Pomoc
Statystyki

2348825
od 2 czerwca 2003 r.

    Nazwa Gminy: Golub-Dobrzyń  
    Rodzaj:  GW - Gmina Wiejska  
    Kod:  87-400  
    Miejscowość:  Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25  
   

Kontakt:
 

 Strona internetowa:

tel. /056/ 683-54-00

tel. /056/ 683-54-01

tel. /056/ 683-54-02

tel. /056/ 683-54-03

fax. /056/ 683-52-76

e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl

www.uggolub-dobrzyn.pl

 
    Wójt: Marek Ryłowicz  
    Przewodniczący Rady Gminy: Bogdan Jagielski  
    Sekretarz:

Krzysztof Pieczka

 
  Skarbnik: Ryszard Pawlikowski