Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Golub-Dobrzyń

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 08.05.2009 w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń i zastosowania ulg z ustawy Ordynacja podatkowa za 2008 rok.

 

Zarządzenie Nr 20/2009

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 08.05.2009
w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Golub- Dobrzyń i zastosowania ulg z ustawy Ordynacja podatkowa za 2008 rok.


Na podstawie art.30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1291 z póżn. zm.) oraz art.14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. )


zarządzam co następuje :


§ 1. Podaję do publicznej wiadomości dane za 2008 rok w zakresie gospodarki finansowej gminy ujęte w załączniku do zarządzenia.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz BIP
Wójt Gminy Golub- Dobrzyń


Edward DębiecZałącznik do Zarządzenia

Wójta Gminy Nr 20/2009

z dnia 08.05.2008 1. w zakresie art. 14 pkt 2 lit. „a”


 • zrealizowane dochody – 20.474.542,24 zł

 • zrealizowane wydatki - 19 683 137,80 zł

 • nadwyżka za 2008 rok – 791 404,44 zł


2. w zakresie art.14 pkt 2 lit. „b”


Zadłużenie Gminy Golub- Dobrzyń z tytułu zaciągniętych pożyczek :


 • w kwocie 1 393 189,91 zł


 1. w zakresie art. 14 pkt 2 lit. „c”


W 2008 roku gmina otrzymała dotację od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44 000 zł /§6300 /


Udzieliła dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 72.299,85 zł z tego :

 • § 2710 – 68 997,22zł

 • § 6300 – 20 000 zł


 1. W zakresie art.14 pkt 2 lit. „d”


W 2008 roku Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.


 1. W zakresie art 14 pkt.2 lit „e”


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


 1. W zakresie art. 14 pkt. 2 lit. „f”


W 2008 roku Gmina nie udzielała pomocy publicznej osobom prawnym i fizycznym.

 

Na mocy art. 14 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) podaje się do publicznej wiadamości wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2008 roku ulg inwestycyjnych:


L.p. Nazwisko i imię
1. Barzyk Hanna
2. Boniecki Jan
3. Błaszkiewicz Ireneusz
4. Jargieło Barbara
5. Jaworski Wojciech
6. Jurkiewicz Anna
7. Kokoszka Rafał
8. Kończalska Iwona
9. Kopczyński Andrzej
10. Piłat Edward
11. Piotrowski Piotr Tomasz
12. Raś Grzegorz
13. Różycka Małgorzata
14. Ryłowicz Marek
15. Stępień Wojciech
16. Sądowski GrzegorzGolub-Dobrzyń, 2009.05.08 
Na mocy art. 14 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) podaje się do publicznej wiadamości wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2008 roku ulg z tytułu nabycia gruntów:


L.p. Nazwisko i imię
1. Barzyk Hanna
2. Błaszkiewicz Ireneusz
3. Dąbski Grzegorz
4. Dybowski Jerzy
5. Gabriel Bogdan
6. Jaworski Wojciech
7. Kopczyński Andrzej
8. Koźlikowski Leszek
9. Raś Grzegorz
10. Ryłowicz Marek
11. Wilmanowicz Leszek
12. Wilmanowicz Rafał

Golub-Dobrzyń, 2009.05.08


 
Na mocy art.14 pkt 2 lit.2 e) ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zm.) podaje się do publicznej wiadamości wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2008 roku odroczeń:


L.p. Nazwisko i imię
1. Adamkowski Tadeusz
2. Bender Krzysztof
3. Bender Elżbieta
4. Boniecki Wiesław
5. Gabriel Bogdan
6. Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych
7. Kałuszyński Krzysztof
8. Mączyński Roman
9. Wardzyński Jerzy
10. Ziółkowski Lech
11. Żuchowski Jan

Golub-Dobrzyń, 2009.05.08
Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Janusz Celmer
Data wprowadzenia:2009-05-18 16:02:40
Opublikował:Janusz Celmer
Data publikacji:2009-05-18 16:11:56
Ostatnia zmiana:2009-05-18 16:12:18
Ilość wyświetleń:970

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij