OBWIESZCZENIE


Wójta Gminy

Golub-Dobrzyń

z dnia 12 maja 2010 roku


Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.), w związku

z uchwałą Zarządu Gminy Golub-Dobrzyń Nr 16 z dnia 01.09.1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:Numer obwodu

głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Białkowo,Sokołowo, Podzamek Golubski, Lisewo

Zespół Szkół Nr 2

ul. Kilińskiego 31

Golub-Dobrzyń

tel. 056 683 25 49

2

Gałczewko, Sokoligóra, Nowawieś

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika

Gałczewko

tel. 056 683 64 00

„lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych”

3

Macikowo, Węgiersk, Nowogród, Paliwodzizna

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

Nowogród

tel. 056 683 84 22

4

Karczewo, Wrocki, Pląchoty, PustaDąbrówka

Kujawa, Cieszyny

Szkoła Podstawowa

Wrocki

tel. 056 683 69 12

5

Ostrowite, Gajewo,

Olszówka, Skępsk

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Jędryczki

Ostrowite

tel. 056 683 62 27


Głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w dniu 20 czerwca 2010 r. w godz. 600-2000.
Wójt Gminy

(-)Edward Dębiec