Wyszukaj:
Gmina Golub-Dobrzyń
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Gmina
•  Dane podstawowe
•  Jednostki organizacyjne
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Mienie gminne
  Organy
•  Kadencja 2006-2010
•  Kadencja 2010-2014
•  Kadencja 2014-2018
•  Oświadczenia majątkowe
  Urząd Gminy
•  Statut
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin Urzędu
•  Załatwianie spraw
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Ogłoszenia
•  Gminne Centrum Reagowania
•  Praca
•  Otwarte konkursy ofert
•  Zlecanie zadań - tryb uproszczony
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Budżet
•  Strategia rozwoju
•  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Golub – Dobrzyń.
•  Program Ochrony Środowiska Gminy Golub-Dobrzyń
•  Plan Gospodarki Odpadami Gminy Golub-Dobrzyń
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Lokalizacja Inwestycji Celu Publicznego
•  Program Aktywności Lokalnej dla gminy Golub - Dobrzyń na lata 2010 - 2015
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Informacje
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
•  Informacja o nowych okręgach i obwodach wyborczych ważne!
•  Referendum ogólnokrajowe 2015 nowe ważne!
•  Wybory Prezydenckie 2015 nowe ważne!
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Sejm, Senat 2011
•  Wybory Sejm, Senat 2007
•  Wybory Prezydenta RP 2010
•  Wybory ławników 2015
•  Wybory na ławników
•  Informacja dla przedsiębiorców
Pomoc
Statystyki

2345921
od 2 czerwca 2003 r.
Urząd Gminy » Otwarte konkursy ofert Wersja do druku

Konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Golub-Dobrzyń w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2011 roku
O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie uchwały Nr V/12/11 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Golub-Dobrzyń

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Golub-Dobrzyń w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2011 roku.
Załączone dokumenty
  ogloszenie (66kB) pobierz pokaż
  sprawozdanie_wzór (53kB) pobierz pokaż
  wniosek_wzór (117.5kB) pobierz pokaż
  zarzadzenie19_2011 (50.5kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Małgorzata Mierzejewska, Data wytworzenia: 2011-03-16 00:00:00, Wprowadził do systemu: Małgorzata Mierzejewska, Data wprowadzenia: 2011-03-16 13:43:29, Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Mierzejewska, Data publikacji 2011-03-16 13:47:40, Ostatnia zmiana: 2011-03-17 13:51:48, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 549