W ó j t  G m i n y  G o l u b- D o b r z y ń

 

                Na podstawie art. 37 ust. 1, art.38 oraz art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn.zm./ i w oparciu o uchwały: Nr XVII/76/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. oraz XLIV/226/2010 z dnia 22 czerwca 2010r. Rady Gminy Golub-Dobrzyń w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Ostrowite i Wrocki, gmina Golub – Dobrzyń oraz uchwały Nr XVI/68/2011 z dnia 28 października 2011 r Rady Gminy Golub-Dobrzyń w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną położoną w miejscowości Sokołowo, gmina Golub – Dobrzyń nieruchomość /wykaz z dnia 14 grudnia 2011r./.

 

o g ł a s z a,  ż e

 

dnia 15 lutego 2012 roku o godz. 1200  w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń w sali posiedzeń  nr 1, ul. Plac Tysiąclecia 25, odbędzie się

 

nieograniczony przetarg ustny

 

na sprzedaż:

1)    Ostrowite - działka oznaczoną numerem 375/5 o powierzchni 2.300 m2, KW 5362. Nieruchomość przeznaczona jest na cele usługowo-mieszkalne .Cena wywoławcza 46.400,00 zł. netto (słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterysta złotych, 00/100).

2)    Wrocki - działka 89/19 o powierzchni 1.229 m2, KW 10658. Nieruchomość przeznaczona na cele komercyjne z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej. Cena wywoławcza 33.500,00 zł. netto (słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych, 00/100).

3)    Sokołowo - działka 48/10 powierzchni 203 m2, nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej spółdzielni mleka, KW TO1G/00012125/7. Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolnicze. Cena wywoławcza 40.000,00 zł. netto (słownie: czterdzieści tysięcy  złotych, 00/100).