Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Golub-Dobrzyń

Kolorowy pasek

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIEo wszczeciu postepowania i wystapieniu do organów wspóldzialajacych

 

  Golub - Dobrzyń, 2012.02.16

GGR. 6220.6.2012

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz.1071 z późn. zm./ oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

zawiadamiam


że na wniosek z dnia 15.02.2012r.Gminy Golub – Dobrzyń zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Antoniewo, gmina Golub-Dobrzyń

Zgodniez art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz przepisów art. 49 Kpa - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń, Urzędu Miasta Golub - Dobrzyń i na tablicy ogłoszeń sołectw Olszówka, Podzamek Golubski. Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z art. 77 ust.1 w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkować związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397, z późń. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Golubiu – Dobrzyniu i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.Wójt Gminy

Marek Ryłowicz


Metadane

Źródło informacji:Janusz Celmer
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Janusz Celmer
Data wprowadzenia:2012-02-20 09:39:42
Opublikował:Janusz Celmer
Data publikacji:2012-02-20 09:40:17
Ostatnia zmiana:2012-02-20 09:40:32
Ilość wyświetleń:781

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij