Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Golub-Dobrzyń

Kolorowy pasek

Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 14804 m2 w miejscowości Wrocki

 

Golub – Dobrzyń, 2013.04.02

GGR.6840.1.2013


W ó j t G m i n y G o l u b - D o b r z y ń


Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm./ i w oparciu o uchwałę: Nr XXX/133/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego /wykaz z dnia 10.01.2013 r./.


o g ł a s z a, ż e


w dniu 10.05.2013 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń w sali posiedzeń nr 1, ul. Plac Tysiąclecia 25, odbędzie się


nieograniczony przetarg ustny


na sprzedaż:


  1. Nieruchomość niezabudowana położona na działce nr 89/28 o powierzchni 14804 m2 w miejscowości Wrocki, dla której w Sądzie Rejonowym w Golubiu – Dobrzyniu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW TO1G/00010658/8, cena wywoławcza 190.000,00 zł netto (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy, 00/100). Nieruchomość przeznaczona jest na cele usług komercyjnych.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Podmioty zagraniczne winny uzyskać zgodę MSWiA. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu lub na konto PKO Golub-Dobrzyń nr 62 1020 5024 0000 1002 0010 1139 (liczy się data wpływu na konto) najpóźniej do dnia 07.05.2013 roku. Dowód wpłaty /z nr konta, na który zostanie dokonany ewentualnie zwrot wadium/ należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał będzie wliczone w poczet należności, a pozostałym zwrócone w terminie 3 dni od dnia; odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie wyznaczony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie ustalonym, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu, pokój nr 2 lub telefonicznie 56 683-54-00 do 03.Wójt Gminy

Marek RyłowiczMetadane

Źródło informacji:Janusz Celmer
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Janusz Celmer
Data wprowadzenia:2013-04-04 08:15:03
Opublikował:Janusz Celmer
Data publikacji:2013-04-04 08:16:39
Ostatnia zmiana:2013-04-04 08:16:56
Ilość wyświetleń:742

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij