Wyszukaj:
Gmina Golub-Dobrzyń
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Gmina
•  Dane podstawowe
•  Jednostki organizacyjne
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Mienie gminne
  Organy
•  Kadencja 2006-2010
•  Kadencja 2010-2014
•  Kadencja 2014-2018
•  Oświadczenia majątkowe
  Urząd Gminy
•  Statut
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin Urzędu
•  Załatwianie spraw
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Ogłoszenia
•  Gminne Centrum Reagowania
•  Praca
•  Otwarte konkursy ofert
•  Zlecanie zadań - tryb uproszczony
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia
•  Budżet
•  Strategia rozwoju
•  Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Golub – Dobrzyń.
•  Program Ochrony Środowiska Gminy Golub-Dobrzyń
•  Plan Gospodarki Odpadami Gminy Golub-Dobrzyń
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Lokalizacja Inwestycji Celu Publicznego
•  Program Aktywności Lokalnej dla gminy Golub - Dobrzyń na lata 2010 - 2015
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Informacje
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
•  Informacja o nowych okręgach i obwodach wyborczych ważne!
•  Referendum ogólnokrajowe 2015 nowe ważne!
•  Wybory Prezydenckie 2015 nowe ważne!
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory Sejm, Senat 2011
•  Wybory Sejm, Senat 2007
•  Wybory Prezydenta RP 2010
•  Wybory ławników 2015
•  Wybory na ławników
•  Informacja dla przedsiębiorców
Pomoc
Statystyki

2345648
od 2 czerwca 2003 r.
Gmina » Przetargi » Roztrzygnięte Wersja do druku

Przetarg nieograniczony na Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń.

Zamawiający:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

Tytuł przetargu:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń.

CPV:
90630000-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
SIWZ dostępna na stronie internetowej i w siedzibie tut. Urzędu.

Termin realizacji:
31.03.2014r.

Osoba odpowiedzialna:
Franciszek Gutowski

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pokój nr 12 (biuro podawcze).

Oferty można składać do:
2013-11-15 godz: 11:45

Otwarcie ofert:
2013-11-15 godz: 12:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pokój nr 1 (pom. w piwnicy).

Kryteria wyboru:
Cena = 100%

Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące
Usługi Transportowe TRANSTER Teresa Stempska, ul. Bolesława Prusa 7, 87-400 Golub-Dobrzyń   Wygrany

Załączone dokumenty
  Ogłoszenie o zamówieniu str.int. (33.5kB) pobierz pokaż
  SIWZ na zimowe utrzymanie dróg 2013r (160.5kB) pobierz pokaż
  Informacja z otwarcia ofert zimowe utrzymanie 2013r. (20.7kB) pobierz pokaż
  INFORMACJA O wyborze oferty str.int (38.5kB) pobierz pokaż
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia str.int. (28kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Paweł Dulczewski, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Paweł Dulczewski, Data wprowadzenia: 2013-11-06 12:48:59, Zatwierdził do publikacji: Paweł Dulczewski, Data publikacji 2013-11-06 13:04:41, Ostatnia zmiana: 2013-12-09 12:13:48, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 237