Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Golub-Dobrzyń

Kolorowy pasek

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczeciu postepowania i wystapieniu do organów wspóldzialajacych

 

  Golub - Dobrzyń, 2014.02.26

GGR. 6220.5.2014

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm./ oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235)

zawiadamiam


że na wniosek z dnia 19.02.2014 r. Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Przebudowie nawierzchni drogi powiatowej nr 2115C Golub – Dobrzyń – Wrocki na odcinku od km 9+129 do 11+590 (z wyłączeniem odcinka pomiędzy km 9+560 do km 9+645)” przez inwestora Powiatowy Zakład Dróg i Transportu, ul. PTTK 11, 87 – 400 Golub – Dobrzyń.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy oraz przepisów art. 49 Kpa - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń, Urzędu Miasta Golub – Dobrzyń, na tablicy ogłoszeń sołectwa Lisewo.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Golubiu – Dobrzyniu i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.Wójt Gminy

Marek Ryłowicz

Metadane

Źródło informacji:Janusz Celmer
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Janusz Celmer
Data wprowadzenia:2014-03-03 14:46:51
Opublikował:Janusz Celmer
Data publikacji:2014-03-03 14:47:43
Ostatnia zmiana:2014-03-03 14:48:04
Ilość wyświetleń:579

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij