Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Golub-Dobrzyń

Kolorowy pasek

OGLOSZENIE Wójta Gminy Golub – Dobrzyn z dnia 01.10.2014 r. w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Golub - Dobrzyń

z dnia 01.10.2014 r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Działając na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm./

 

Wójt Gminy Golub - Dobrzyń

ogłasza, co następuje:

 

Z gminnego zasobu nieruchomości zostały przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

  1. Nieruchomość niezabudowana położona na działce nr 131 o powierzchni 2,1169 ha w miejscowości Lisewo, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Golubiu - Dobrzyniu prowadzona jest księga wieczysta nr KW TO1G/00011089/5, cena wywoławcza 127.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy, 00/100). Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub - Dobrzyń, przyjętym uchwałą Rady Gminy Golub - Dobrzyń Nr XLV/200/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r., nieruchomość położona jest w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym tereny o najniższej i najwyższej przydatności rolniczej, w części obszary osuwania się mas ziemnych - obszary wyłączone z zabudowy.

  2. Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Gałczewko oznaczona nr działek 35 i 36 o powierzchni 2400 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Brodnicy IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Golubiu - Dobrzyniu prowadzona jest księga wieczysta nr KW TO1G/00010659/5. cena wywoławcza 7.900,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset, 00/100). Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub - Dobrzyń, przyjętym uchwałą Rady Gminy Golub - Dobrzyń Nr XLV/200/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r., nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym na cele kontynuacji i uzupełnień istniejącej zabudowy wsi, w tym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, usługowej i zagrodowej.

  3. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  • przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
  • jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do dnia 27.11.2014 r.

  1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, w BIP Gminy Golub - Dobrzyń oraz w sołectwach: Lisewo i Gałczewko, w okresie: od 01.10.2014 do 22.10.2014 r.

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz

Metadane

Źródło informacji:Janusz Celmer
Data utworzenia:2014-10-01 11:03:32
Wprowadził do systemu:Janusz Celmer
Data wprowadzenia:2014-10-01 11:02:50
Opublikował:Janusz Celmer
Data publikacji:2014-10-01 11:04:13
Ostatnia zmiana:2015-01-02 14:25:56
Ilość wyświetleń:639

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij