OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GOLUB - DOBRZYŃ

z dnia 20 lipca 2015 roku

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 318), podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum oraz lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w referendum ogólnokrajowym:

Numer obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum

1

 Cieszyny, Pląchoty, Bobrowisko, Hamer, Józefat,Karczewo, Konstancjewo, Kujawa, Mokry Las, Pusta Dąbrówka, Tokary, Sortyka, Suwała, Wrocki

Zespół Szkolno-Przedszkolny

we Wrockach

87-400 Golub-Dobrzyń

Tel. 56 683 69 12

2

Gałczewko, Gałczewo, Mokrylas, Nowawieś, Przeszkoda, Zawada, Kolonia Lipnica, Owieczkowo, Sokoligóra, Handlowy Młyn, Lisak, Lisewo, Lisewo Młyn, Nowy Młyn

 

Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika

w Gałczewie

87-400 Golub-Dobrzyń

Tel. 56 683 64 00

„lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych”

3

Ostrowite, Gajewo, Skępsk, Poćwiardowo, Słuchaj, Pasieka

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Ostrowitem
87-400 Golub-Dobrzyń

Tel. 56 683 62 27

4

Grudza, Paliwodzizna, Pomorzany, Ruziec, Wygoda, Zaręba, Strachowo, Strachówek, Babiak, Bierzgło, Carski Dar, Kamienny Smug, Nowogród, Praczka, Macikowo, Węgiersk

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki

w Nowogrodzie

87-400 Golub-Dobrzyń

Tel. 56 683 84 22

„lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych”

5

Krążno, Podzamek Golubski, Antoniewo, Olszówka, Sokołowo,  Białkowo, Sadykierz

Urząd Gminy Golub- Dobrzyń,
ul. Plac Tysiąclecia 25

87-400 Golub-Dobrzyń

Tel. 566835400-(03)

Głosowanie w referendum odbędzie się w dniu 6 września 2015 r. w godz. 600 – 2200 .

Osoby uprawnione do udziału w referendum mogą głosować korespondencyjnie. Dla celów głosowania korespondencyjnego właściwe są obwodowe komisje do spraw referendum, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),  uprawnione do udziału w referendum oraz osoby uprawnione do udziału w referendum, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat mogą udzielić pełnomocnictwa do głosowania w ich imieniu.

 

Wójt Gminy Golub – Dobrzyń

                                                                                                             (-) Marek Ryłowicz