Lp.

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU

I JEGO OCHRONIE

dotyczący dokumentów wykonywanych w Urzędzie Gminy w Golubiu-Dobrzyniu i uchwalonych przez Radę Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

1

 

Projekty planów zagospodarowania przestrzennego

1.1

Spis kart informacyjnych dla projektów planów zagospodarowania przestrzennego

1.2

Karty informacyjne dla projektów planów zagospodarowania przestrzennego

 

2

Prognozy oddziaływania na środowisko

2.1

Spis kart informacyjnych dla prognoz oddziaływania na środowisko

2.2

Karty informacyjne dla prognoz oddziaływania na środowisko

2.3

Karty informacyjne dla prognoz oddziaływania na środowisko

 

3

Opracowanie ekofizjograficzne

3.1

Spis kart informacyjnych dla opracowań ekofizjograficznych

3.2

Karty informacyjne dla opracowań ekofizjograficznych

 

4

Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

4.1

Spis kart informacyjnych dla uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

4.2

Karty informacyjne dla uzgodnieni Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

4.3

Karty informacyjne dla uzgodnieni Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

 

5

Opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

5.1

Spis kart informacyjnych dla opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

5.2

Karty informacyjne dla opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

5.3

Karty informacyjne dla opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

 

6

Opinie Państwowego Inspektora Sanitarnego

6.1

Spis kart informacyjnych dla opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego

6.2

Karty informacyjne dla opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego

6.3

Karty informacyjne dla opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego

 

7

Projekty planów zagospodarowania przestrzennego po ich przyjęciu wraz z podsumowaniem

7.1

Spis kart informacyjnych dla projektów planów zagospodarowania przestrzennego po ich przyjęciu wraz z podsumowaniem

7.2

Karty informacyjne dla projektów planów zagospodarowania przestrzennego po ich przyjęciu wraz z podsumowaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

1. PROJEKTY PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

 

 

 

1.1 SPIS KART INFORMACYJNYCH DLA PROJEKTÓW PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 2010

 

Lp.

Nr karty/2010

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

1

1/PP/2010

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

 

1.2 KARTY INFORMACYJNE DLA PROJEKTÓW PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

KARTA INFORMACYJNA DLA PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1/PP/2010

Lp.

Projekt planu

 

1

Nr wpisu

1/PP/2010

2-3

Nazwa i zakres przedmiotowy projektu dokumentu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna

4

Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu

Grudziądz, 2012r.

5

Organ przedkładający (opracowujący) projekt dokumentu

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

6

Organ zatwierdzający projekt dokumentu

Rada Gminy Golub-Dobrzyń

7

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

8

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

9

Nr karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu

-

10

Uwagi

-

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

2. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

 

 

2.1 SPIS KART INFORMACYJNYCH DLA PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

Lp.

Nr karty/2013

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

1

1/PS/2013

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna.

2

1/PS/2015

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

 

 

2.2 KARTY INFORMACYJNE DLA PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

KARTA INFORMACYJNA DLA PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Nr 1/PS/2013

 

Lp.

Projekt planu

 

1

Nr wpisu

1/PS/2013

2

Nazwa i zakres przedmiotowy projektu dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna

3

Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu

Grudziądz, 2013r.

4

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

5

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

METROPOLIA-SATINI Sp. z o. o. ul. Chełmińska 1, 83-300 Grudziądz

6

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

7

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

8

Nr karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu

 

9

Uwagi

Wystąpienie pismem z dnia 19.09.2011r. znak: TIP.6722.3.4.2011 i pismem z dnia 19.09.2011r. znak: TIP.6722.3.5.2011  o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

 

 

2.3 KARTY INFORMACYJNE DLA PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

KARTA INFORMACYJNA DLA PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Nr 1/PS/2014

 

Lp.

Projekt planu

 

1

Nr wpisu

1/PS/2014

2

Nazwa i zakres przedmiotowy projektu dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna

3

Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu

Grudziądz, 2014r.

4

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

5

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

METROPOLIA-SATINI Sp. z o. o. ul. Chełmińska 1, 83-300 Grudziądz

6

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

7

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

8

Nr karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu

 

9

Uwagi

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

3. OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE

 

 

 

 

3.1 SPIS KART INFORMACYJNYCH DLA OPRACOWAŃ EKOFIZJOGRAFICZNYCH

 

Lp.

Nr karty/2011

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

1

1/E/2011

Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru położonego we wsi Paliwodzizna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

 

 

3.2 KARTY INFORMACYJNE DLA OPRACOWAŃ EKOFIZJOGRAFICZNYCH

 

KARTA INFORMACYJNA DLA OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNEGO Nr 1/E/2011

 

Lp.

Projekt planu

 

1

Nr wpisu

1/E/2011

2

Nazwa i zakres przedmiotowy projektu dokumentu

Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru położonego we wsi Paliwodzizna

3

Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu

Grudziądz, 2011r.

4

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

5

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

METROPOLIA-SATINI Sp. z o. o. ul. Chełmińska 1, 83-300 Grudziądz

6

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

7

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

8

Nr karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu

-

9

Uwagi

-

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

 

4. UZGODNIENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 

 

4.1 SPIS KART INFORMACYJNYCH DLA UZGODNIENIA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Lp.

Nr karty/2013

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

1

1/U/RDOŚ/2013

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2

1/U/RDOŚ/2015

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

 

 

4.2 KARTY INFORMACYJNE DLA UZGODNIENIA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

 

KARTA INFORMACYJNA DLA UZGODNIENIA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Nr 1/U/RDOŚ/2013

 

Lp.

Projekt planu

 

1

Nr i data wpisu

1/U/RDOŚ/2013,  21.06.2013r.

2

Nazwa i zakres przedmiotowy projektu dokumentu

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie uzgodnienia dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna

3

Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu

19 czerwiec 2013r. (pismo znak: WOO.610.56.2013.KB), Bydgoszcz

4

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

5

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

6

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

7

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

8

Uwagi

Uzgodnienie pozytywne

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

 

 

4.3 KARTY INFORMACYJNE DLA UZGODNIENIA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

 

KARTA INFORMACYJNA DLA UZGODNIENIA REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Nr 1/U/RDOŚ/2015

 

Lp.

Projekt planu

 

1

Nr i data wpisu

1/U/RDOŚ/201,  07.05.2015r.

2

Nazwa i zakres przedmiotowy projektu dokumentu

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie uzgodnienia dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna

3

Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu

05.05.2015r. (pismo znak: WOO.610.36.2015.KB), Bydgoszcz

4

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

5

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

6

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

7

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

8

Uwagi

Uzgodnienie pozytywne

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

5. OPINIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 

 

5.1 SPIS KART INFORMACYJNYCH DLA OPINII REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Lp.

Nr karty/2013

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

1

1/RDOŚ/2013

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie opinii dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2

1/RDOŚ/2015

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie opinii dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

 

5.2 KARTY INFORMACYJNE DLA OPINII REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

 

KARTA INFORMACYJNA DLA OPINII REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Nr 1/O/RDOŚ/2013

 

Lp.

Projekt planu

 

1

Nr i data wpisu

1/O/RDOŚ/2013, 21.06.2013 r.

2

Nazwa i zakres przedmiotowy projektu dokumentu

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie opinii dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna

3

Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu

19 czerwiec 2013r. (pismo znak: WOO.410.142.2013.KB), Bydgoszcz

4

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

5

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

6

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

7

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

8

Uwagi

opinia negatywna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

 

5.3 KARTY INFORMACYJNE DLA OPINII REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

 

KARTA INFORMACYJNA DLA OPINII REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Nr 1/O/RDOŚ/2015

 

Lp.

Projekt planu

 

1

Nr i data wpisu

1/O/RDOŚ/2013, 07.05.2015r. r.

2

Nazwa i zakres przedmiotowy projektu dokumentu

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie opinii dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna

3

Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu

 05.05.2015r. (pismo znak: WOO.410.142.2015.KB, WOO.410.143.2015.KB), Bydgoszcz

4

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

5

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

6

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

7

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

8

Uwagi

opinia pozytywna

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

 

6. OPINIE PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 

 

 

 

6.1 SPIS KART INFORMACYJNYCH DLA OPINII PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 

Lp.

Nr karty/rok

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

1

1/PPIS/2013

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu w sprawie projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna

2

1/PPIS/2015

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu w sprawie projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

 

6.2 KARTY INFORMACYJNE DLA OPINII PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 

KARTA INFORMACYJNA DLA OPINII PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO Nr 1/PPIS/2013

 

Lp.

Projekt planu

 

1

Nr i data wpisu

1/PPIS/2013, 05.06.2013r.

2

Nazwa i zakres przedmiotowy projektu dokumentu

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna

3

Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu

03.06.2013r. (pismo znak: PSSE-GD-N.NZ-42-2-3/13) Golub-Dobrzyń

4

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

5

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu

6

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

7

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

8

Uwagi

Uzgodnienie/opinia pozytywna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

 

6.3 KARTY INFORMACYJNE DLA OPINII PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 

KARTA INFORMACYJNA DLA OPINII PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO Nr 1/PPIS/2015

 

Lp.

Projekt planu

 

1

Nr i data wpisu

1/PPIS/2015, 30.04.2015r.

2

Nazwa i zakres przedmiotowy projektu dokumentu

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna

3

Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu

27.04.2015r. (pismo znak: PSSE-GD-N.NZ-42-2-1/15/865) Golub-Dobrzyń

4

Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON)

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

5

Wykonawca dokumentu (w tym REGON)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu

6

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

7

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

8

Uwagi

Uzgodnienie/opinia pozytywna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

 

 

7. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – PO ICH PRZYJĘCIU WRAZ Z PODSUMOWANIEM

o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Tekst jednolity Dz. U. 2013r. , poz. 1235 z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

7.1 SPIS KART INFORMACYJNYCH DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – PO ICH PRZYJĘCIU – WRAZ Z PODSUMOWANIEM

 

Lp.

Nr karty/rok/

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

1

1/MPZP/2015

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Paliwodzizna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

dotyczący prac wykonywanych w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

 

 

7. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – PO ICH PRZYJĘCIU WRAZ Z PODSUMOWANIEM

o których mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Tekst jednolity Dz. U. 2013r. , poz. 1235 z późn. zm.)

 

 

 7.2 KARTY INFORMACYJNE DLA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – PO ICH PRZYJĘCIU – WRAZ Z PODSUMOWANIEM

 

KARTA INFORMACYJNA DLA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – PO JEGO PRZYJĘCIU – WRAZ Z PODSUMOWANIEM Nr 1/MPZP/2015

Lp.

Projekt planu

 

1

Nr i data wpisu

1/MPZP/2015

2

Nazwa i zakres przedmiotowy projektu dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna

3

Data zatwierdzenia dokumentu

30 wrzesień 2015 r.

4

Organ przedkładający (opracowujący) dokument

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

5

Organ zatwierdzający dokument

Rada Gminy Golub-Dobrzyń

6

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

7

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

8

Nr karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu

1/PP/2010

9

Informacje o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)

 

10

Uwagi

-