Golub-Dobrzyń, dnia 09.10.2015r.

TI.6733.2.20.2015

 

 

 

 

Zawiadomienie

 

 

Urząd Gminy w Golubiu-Dobrzyniu zawiadamia, że zamierza zakończyć postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:

„ Przeprowadzeniu działań studyjno – koncepcyjno – projektowych dla terenów inwestycyjnych Golubsko – Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego” na nieruchomości oznaczonej działkami ewidencyjnymi:

- w obrębie Wrocki  - 161/9, 161/10, 161/30, 170, 89/27, 160, 512, 90, 123/2, 158/1, 133,

- w obrębie Cieszyny -1, 2,

- w obrębie Pusta Dąbrówka – 198, 5029/1.  

 W związku z powyższym można zapoznać się  i wypowiedzieć  co do zebranych materiałów w terminie do dnia 19 października 2015r. w tut. Urzędzie pok. Nr 11  w godzinach pracy Urzędu.

 

 

                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                                Marek Ryłowicz