Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Golub-Dobrzyń

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Golub-Dobrzyn oglasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz: nieruchomosci nr GGR.6840.8.2015

Golub – Dobrzyń, 2015-10-19

GGR.6840.8.2015

W ó j t  G m i n y  G o l u b - D o b r z y ń

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 39, ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2014 r., poz. 518 z późn.zm./ i w oparciu o uchwały: Nr XI.61.2015, XI.62.2015, z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawiewyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego /wykaz z dnia 03.09.2015 r./

 

o g ł a s z a,  ż e

 

w dniu 27 listopada 2015 r. o godz. 1300  w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń w sali posiedzeń  nr 1, ul. Plac Tysiąclecia 25, odbędzie się

 

nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż:

1.       Nieruchomość niezabudowaną położona na działce nr 273/1 o powierzchni 2324 m2 w miejscowości Sokoligóra, dla której w Sądzie Rejonowym w Golubiu – Dobrzyniu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW TO1G/00011141/8, cena wywoławcza 37626,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć, 00/100). Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub – Dobrzyń, przyjętym uchwałą Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr XLV/200/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r., nieruchomość położona jest w terenie o najniższej przydatności rolniczej. Dla pierwotnej działki nr 273 została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

2.       Nieruchomość niezabudowaną położona na działce nr 273/2 o powierzchni 2431 m2 w miejscowości Sokoligóra, dla której w Sądzie Rejonowym w Golubiu – Dobrzyniu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW TO1G/00011141/8, cena wywoławcza 39358,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem, 00/100). Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub – Dobrzyń, przyjętym uchwałą Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr XLV/200/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r., nieruchomość położona jest w terenie o najniższej przydatności rolniczej. Dla pierwotnej działki nr 273 została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

3.       Nieruchomość niezabudowaną położona na działce nr 60/4 o powierzchni 2733 m2 w miejscowości Skępsk, dla której w Sądzie Rejonowym w Golubiu – Dobrzyniu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW TO1G/00010850/4, cena wywoławcza 42.525,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć, 00/100). Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub – Dobrzyń, przyjętym uchwałą Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr XLV/200/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r., nieruchomość położona jest w terenie rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Dla pierwotnej działki nr 60/2 została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

4.       Nieruchomość niezabudowaną położona na działce nr 60/5 o powierzchni 2920 m2 w miejscowości Skępsk, dla której w Sądzie Rejonowym w Golubiu – Dobrzyniu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW TO1G/00010850/4, cena wywoławcza 45435,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć, 00/100). Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub – Dobrzyń, przyjętym uchwałą Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr XLV/200/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r., nieruchomość położona jest w terenie rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Dla pierwotnej działki nr 60/2 została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

5.       Nieruchomość niezabudowaną położona na działce nr 60/6 o powierzchni 3049 m2 w miejscowości Skępsk, dla której w Sądzie Rejonowym w Golubiu – Dobrzyniu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW TO1G/00010850/4, cena wywoławcza 47422,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia dwa, 00/100). Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub – Dobrzyń, przyjętym uchwałą Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr XLV/200/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r., nieruchomość położona jest w terenie rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Dla pierwotnej działki nr 60/2 została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

6.       Nieruchomość niezabudowaną położona na działce nr 60/7 o powierzchni 1550 m2 w miejscowości Skępsk, dla której w Sądzie Rejonowym w Golubiu – Dobrzyniu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW TO1G/00010850/4, cena wywoławcza 27993,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy, 00/100). Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub – Dobrzyń, przyjętym uchwałą Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr XLV/200/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r., nieruchomość położona jest w terenie rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Dla pierwotnej działki nr 60/2 została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Podmioty zagraniczne winny uzyskać zgodę MSWiA. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu lub na konto PKO Golub-Dobrzyń nr  62 1020 5024 0000 1002 0010 1139 (liczy się data wpływu na konto) najpóźniej do dnia 25.11.2015 roku. Dowód wpłaty /z nr konta, na który zostanie dokonany ewentualnie zwrot wadium/ należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.

                Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał będzie wliczone w poczet należności, a pozostałym zwrócone w terminie 3 dni od dnia; odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie wyznaczony  najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie ustalonym, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Urzędu, oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów.

                Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Golubiu – Dobrzyniu, pokój nr 2 lub telefonicznie 56 683-54-00 do 03.

 

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Janusz Celmer
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Janusz Celmer
Data wprowadzenia:2015-10-19 10:02:16
Opublikował:Janusz Celmer
Data publikacji:2015-10-19 10:03:22
Ostatnia zmiana:2015-10-20 10:16:33
Ilość wyświetleń:847

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij