Golub-Dobrzyń, dnia 02.02.2016r.

TI.6733.2.3.2016

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art.10 § 1 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 

zawiadamia się,

 

że zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne na wniosek Pana Marcina Kurzyńskiego ELEKTRO PRO-BUD Grabowiec 17, 86-300 Golub-Dobrzyń reprezentującego inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, ul.Bema 128 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn wraz ze złączami kablowymi w szafkach pomiarowych, przebiegającej po działkach ewidencyjnych nr: 444 (droga), 491/1, 491/2 i 491/3, dla umożliwienia zasilania w energię elektryczną odbiorców na działkach ewidencyjnych nr: 491/1, 491/2 i 491/3, na gruntach wsi Białkowo, obrąb 0001 Białkowo.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjny wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, pok. Nr 11 w godzinach pracy tut. Urzędu i zgłosić wnioski i uwagi w terminie do 08 lutego 2016 r.


 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz