Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Golub-Dobrzyń

Kolorowy pasek

Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Golubiu-Dobrzyniu oglasza nabór na wolne stanowiska urzednicze.

 

OGŁOSZENIE NR 1.2016

z dnia 07 marca 2016r.

O NABORZE NA STANOWISKA URZĘDNICZE


Na podstawie art. 11 ust 2 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202 z późn. zm.), Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze.

1. Określenie stanowiska: Referent – 2 osoby.

2. Wymagania niezbędne:

   1) obywatelstwo polskie,

   2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

   3) co najmniej wykształcenie średnie (wskazane ukierunkowanie: administracja publiczna),

   4) przynajmniej 6 - miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,

   5) znajomość ustaw:

   - o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

   - o świadczeniach rodzinnych,

   - o finansach publicznych,

   - o dostępie do informacji publicznej,

   - o ochronie danych osobowych,

   - kodeks postępowania administracyjnego,

   6) umiejętność obsługi urządzeń biurowych

   7) niekaralność,

   8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

   9) nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność pracy w zespole, łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,

2) systematyczność, dokładność, wysoka kultura osobista,

3) samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość,

4) umiejętność pracy pod presją czasu,

5) umiejętność analitycznego myślenia.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

         1. Prowadzenie postępowań w sprawie przyznania i wypłacenia świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci:

   • przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci łącznie z pełną dokumentacją wynikającą
    z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

   • przygotowywanie decyzji administracyjnych;

   • sporządzanie listy wypłat świadczeń pieniężnych;

   • prowadzenie postępowań w sprawie niezależnie pobranych świadczeń oraz zwrotu świadczeń;

   • prowadzenie rejestrów wniosków, wydawanych decyzji i kartotek świadczeniobiorców (w tym w wersji elektronicznej).

             2. Opracowywanie zapotrzebowań na środki na pomoc państwa w wychowywania dzieci.

  3. Sporządzanie sprawozdań z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (w tym w wersji elektronicznej).

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) praca biurowa w siedzibie pracodawcy,

2) pełen wymiar czasu pracy,

3) umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej (nazwa zakładu, okres zatrudnienia, stanowisko, wykaz wykonywanych podstawowych zadań);

3) kwestionariusz osobowy dla osobowy ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kopie dyplomu i innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i umiejętności,

5) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 marca 2016r. do godz. 10:00;

  • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu,
   ul. Plac Tysiąclecia 22A, w godzinach pracy Ośrodka w biurze nr 1,

  • pocztą przesyłając na w/w adres (decyduje data wpływu).

Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z póź. zm.).

Oferty które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Inne informacje:

Kandydaci - nie więcej niż pięciu wyłonionych z kandydatów spełniających warunki formalne - zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacje o wyniku naboru zostanie umieszczona:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu (www.golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl),

 • na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu (www.gops.uggolub-dobrzyn.pl),

 • na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac Tysiąclecia 22A.

Dodatkowe Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 683 54 04 ,


Daniela Kaleta

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Golubiu-DobrzyniuMetadane

Źródło informacji:Małgorzata Mierzejewska
Data utworzenia:2016-03-07 14:31:02
Wprowadził do systemu:Małgorzata Mierzejewska
Data wprowadzenia:2016-03-07 14:31:10
Opublikował:Małgorzata Mierzejewska
Data publikacji:2016-03-07 15:23:46
Ostatnia zmiana:2016-03-08 14:51:00
Ilość wyświetleń:1164

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij