Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Golub-Dobrzyń

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Golub-Dobrzyn oglasza nabór na wolne stanowisko urzednicze - inspektor ds. informatyzacji, koordynator Biuletynu Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2016
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

o g ł a s z a n a b ó r na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń

87-400 GOLUB-DOBRZYŃ, ul. Plac Tysiąclecia 25

 

1. Określenie stanowiska urzędniczego :

 

inspektor ds. informatyzacji, koordynator Biuletynu Informacji Publicznej

 

2. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

I. Niezbędne:

 

1.1 Kandydatem na w/w stanowisko pracy może być osoba, która posiada:

 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2016 r., poz. 902./;

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 3. cieszy się nieposzlakowaną opinią , nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
  o szkolnictwie wyższym;

 5. co najmniej 3-letnie letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych
  `z obsługą informatyczną;

 6. znajomość programów komputerowych i systemów operacyjnych;

 7. znajomość przepisów prawa dotyczących informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych umiejętność ich właściwej interpretacji i zastosowania;

 8. umiejętność administrowania i zarządzania siecią, systemami informatycznymi, stroną internetową;

 9. znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej, baz danych;

 

II. Dodatkowe:

 

 1. wykształcenie wyższe o kierunku informatyka;

 2. mile widziane doświadczenie w zarządzaniu elektronicznym system obiegu dokumentów;

 3. doświadczenie w pracy w administracji publicznej;

 4. sumienność, rzetelność, dyspozycyjność;

 5. umiejętność samodzielnej pracy i pracy z w zespole;

 6. umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji czasu pracy.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych;

 2. utrzymywanie stałej sprawności sprzętu informatycznego, serwis i konfiguracja oraz monitorowanie jego prawidłowego działania;

 3. okresowe sporządzanie kopii bezpieczeństwa danych przechowywanych na serwerze;

 4. instalacja nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania;

 5. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania posiadanego przez Urząd Gminy;

 6. kontrola bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych;

 7. nadawanie, zmiana i cofanie uprawnień w zakresie dostępu do programów, systemów
  i aplikacji;

 8. pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi specjalistycznych programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego;

 9. archiwizacja danych według obowiązujących przepisów;

 10. dokonywania zakupów sprzętu komputerowego, programów komputerowych, aktualizacji programów, telefonów oraz aplikacji internetowych;

 11. koordynowanie prawidłowego funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej
  w Urzędzie Gminy.

 12. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych zasad i wymagań bezpieczeństwa systemu /sieci teleinformatycznych.

 

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

 1. miejsce pracy: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25;

 2. praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy i sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych;

 3. pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy;

 4. czas pracy- pełny etat wymiar 40 godzin tygodniowo.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie oraz w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty :

 

 1. list motywacyjny;

 2. życiorys / CV/ z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 4. kopie świadectw pracy;

 5. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

 6. kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje;

 7. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r, poz.922);

 9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydat zamierz skorzystać z uprawnienia , o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

 

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Ogłoszenie o naborze
na stanowisko inspektor - informatyzacja"
można składać w terminie do
29 sierpnia 2016 r.:

 

- osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń pok. 4, II piętro

- lub przesłać na adres : Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

(decyduje data wpływu do ul. Pl. Tysiąclecia 25,

Urzędu Gminy) 87-400 Golub-Dobrzyń

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.


7. Inne informacje:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Dodatkowe informacje: (0-56) 6835400-03. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem stosunku pracy zobowiązany będzie do przedstawienia oryginału aktualnego
" Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego"

 

 

 

Wójt Gminy

 

Marek Ryłowicz

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

LISTA KANDYDATÓW -informatyzacja 08.2016 (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja o wynikach-nabór z 09.2016 (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Janusz Celmer
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Janusz Celmer
Data wprowadzenia:2016-08-16 13:03:41
Opublikował:Janusz Celmer
Data publikacji:2016-08-16 13:14:07
Ostatnia zmiana:2016-08-16 13:14:19
Ilość wyświetleń:1018

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij