Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Golub-Dobrzyń

Kolorowy pasek

OGLOSZENIE Wójta Gminy Golub - Dobrzyn ws. nieograniczonego przetargu ustnego - GGR.6840.10.3.2016

Golub – Dobrzyń, 2016-11-21

GGR.6840.10.3.2016

W ó j t  G m i n y  G o l u b - D o b r z y ń

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 39, ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm./ i w oparciu o uchwały: Nr XVII.94.2016, z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, Nr XLIV/226/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości /wykaz z dnia 01.09.2016 r./

 

o g ł a s z a,  ż e

 

w dniu 21 grudnia 2016 r. o godz. 13:00  w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń w sali posiedzeń  nr 1, ul. Plac Tysiąclecia 25, odbędzie się

 

nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż:

 

1.    Nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite oznaczonej nr działki 265/6 o powierzchni 7374 m2, dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Golubiu - Dobrzyniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1G/00005362/8. Cena wywoławcza 18.885,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć, 00/100). Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub – Dobrzyń, przyjętym uchwałą Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr XLV/200/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r., nieruchomość położona jest na terenie wód powierzchniowych, terenach wyłączonych z zabudowy z wyjątkiem urządzeń służących turystyce i gospodarce wodnej, a w części na terenie o najniższej i najwyższej przydatności rolniczej.

2.    Nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wrocki oznaczonej nr działki 89/18 o powierzchni 1080 m2, dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Golubiu - Dobrzyniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1G/00010658/8. Cena wywoławcza 28.080,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt, 00/100). Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub – Dobrzyń, przyjętym uchwałą Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr XLV/200/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r., nieruchomość położona jest na obszarze rozwoju zabudowy jednorodzinnej z usługami.

3.    Nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wrocki oznaczonej nr działki 89/20 o powierzchni 2209 m2, dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Golubiu - Dobrzyniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1G/00010658/8. Cena wywoławcza 52.287,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem, 00/100). Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub – Dobrzyń, przyjętym uchwałą Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr XLV/200/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r., nieruchomość położona jest na obszarze rozwoju zabudowy jednorodzinnej z usługami.

 

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Podmioty zagraniczne winny uzyskać zgodę MSWiA. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu lub na konto PKO Golub-Dobrzyń nr  62 1020 5024 0000 1002 0010 1139 (liczy się data wpływu na konto) najpóźniej do dnia 19.12.2016 roku. Dowód wpłaty /z nr konta, na który zostanie dokonany ewentualnie zwrot wadium/ należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.

            Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał będzie wliczone w poczet należności, a pozostałym zwrócone w terminie 3 dni od dnia; odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie wyznaczony  najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie ustalonym, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Dla nieruchomości opisanej w pkt. 1 nabywcą może być wyłącznie rolnik indywidualny w myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Urzędu, oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów.

            Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Golubiu – Dobrzyniu, pokój nr 2 lub telefonicznie 56 683-54-00 do 03.

 

 

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz

 

Metadane

Źródło informacji:Joanna Frączek
Data utworzenia:2016-11-21 14:57:31
Wprowadził do systemu:Małgorzata Mierzejewska
Data wprowadzenia:2016-11-21 14:57:37
Opublikował:Małgorzata Mierzejewska
Data publikacji:2016-11-21 15:01:53
Ostatnia zmiana:2016-11-22 15:06:13
Ilość wyświetleń:366

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij