AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI

 

Na podstawie art. 78 c ust. 3  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2016 r. poz. 1943 z p.zm.)  Gmina Golub-Dobrzyń ogłasza  jn.:

1/ podstawowa kwota dotacji od 1 marca 2017 dla przedszkoli wynosi  10 440,14 zł (miesięcznie 870,01 zł),

2/ podstawowa kwota dotacji od 1 marca 2017 rok dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny  wynosi 7 878,69 zł (miesięcznie 656,56 zł),

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz