Informacja Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń oraz o udzielonych umorzeniach nie podatkowych należności budżetowych za I półrocze 2017 r.