Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Golub-Dobrzyń

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE o odstapieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko.

Golub-Dobrzyń, dnia 18.10.2017 roku

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń działając na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.),

Informuje

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2017-2023”

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 w/w ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z wnioskiem o uzgodnienie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2017-2023”.

Zgodnie z art. 46 pkt 2 oraz art. 50 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie strategicznej oceny wymagane jest dla projektów polityk, strategii, planów oraz programów w dziedzinie przemysłu, energetyki transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez organ administracji, wyznaczający ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także w przypadku wprowadzenia zmian do tych dokumentów.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy uzgodnił odstąpienie od wymogu przeprowadzenia postepowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2017-2023” (znak pisma: NNZ.9022.1.496.2017).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia postepowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2017-2023” (znak pisma: WOO.410.410.2017.SŻ).

Po przeanalizowaniu wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organy uzgadniające stwierdziły, że nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 46, 47 i 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a organ opracowujący projekt dokumentu w tym przypadku może skorzystać z art. 48 w/w ustawy biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy. Dokument obejmuje obszar jednej gminy, tj. część obszaru Gminy Golub-Dobrzyń. Realizacja zadań zawartych w projekcie dokumentu ma zasięg lokalny i nie wyznacza  ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nie wpłynie również negatywnie na środowisko i zdrowie ludzi. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2017-2023 zakłada realizację zadań i inwestycji, których celem jest poprawa  aktywności społecznej oraz zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego wraz z rozwojem infrastruktury służącej mieszkańcom.

W związku z powyższym w świetle art. 48 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest zasadne.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2017-2023” zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Załączniki

obwieszczenie o odstąpieniu 18.10.2017 (766.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Mierzejewska
Data wprowadzenia:2017-10-18 10:58:27
Opublikował:Małgorzata Mierzejewska
Data publikacji:2017-10-18 11:01:33
Ostatnia zmiana:2017-10-18 11:01:43
Ilość wyświetleń:268

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij