Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Golub-Dobrzyń

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony na Budowe drogi gminnej dojazdowej do Parku Przemyslowo - Technologicznego we Wrockach - I etap

Zamawiający:
Gmina Golub-Dobrzyń

Tytuł przetargu:
Budowa drogi gminnej dojazdowej do Parku Przemysłowo - Technologicznego we Wrockach - I etap

CPV:
45110000-1, 45230000-8, 45231400-9, 45310000-3, 45231300-8, 45232310-8, 45233150-5.

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
SIWZ dostępna na stronie internetowej i w siedzibie tut. Urządu.

Termin realizacji:
17.08.2018r.

Osoba odpowiedzialna:
Marek Ryłowicz

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pokój nr 4 biuro podawcze.

Oferty można składać do:
2018-02-07 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2018-02-07 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pokój nr 1 w piwnicy.

Kryteria wyboru:
Cena - 60,
Okres gwarancji - 40.


Wadium:
10.000,00zł.

Uwagi:


Firmy uczestniczące
Przedsiebiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. , ul. Dluga 27, 87-300 Brodnica  
STRABAG SP. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, adres do korespondencji: STRABAG Sp. z o.o., ul. Polna 121, 87-100 Torun  
Przedsiebiorstwo Robót Drogowych "DROBUD" Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 61, 87-200 Wabrzezno   Wygrany

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu str.int. (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ droga Park Wrocki II termin str. int. (5.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ droga Park Wrocki II termin (174kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1-7 do SIWZ II termin (80.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 umowa II termin (131.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
INFORMACJE DODATKOWE (80.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa_Wrocki_19.01.2018r (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis_Wrocki_13.12.2016 (110.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Konstrukcja naw zjazd DK15 (200.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Konstrukcja nawierzchni (146.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PB opis drogi (394.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PB str_tytuł (115.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan drogowy (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Profile podłużne (340.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW opis drogi (367.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW przekroje poprzeczne (151.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PW str_tytuł (92kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Tabela robót ziemnych (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Tabela zdjęcie humusu (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uprawnienia proj. (462.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzgodnienia (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-00.00.00.Wymagania ogólne (428.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-01.01.01.Odtworz.trasy i p. wysokość. (361.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-01.02.04.Rozbiórka elem.dróg i ulic (351.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-02.00.01.Roboty ziemne wym.ogól (463.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-02.03.01.Nasypy (348.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-04.01.01 Koryto (314kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-04.02.01.W-wa odsączająca (375.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-04.03.01.Oczyszcz.i skrop.podbud. (309.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-04.04.00.Podbud.z krusz.wym. ogólne (426.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-04.04.02a.Podbud.pomoc. z kruszywa niezwiązanego (573.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-04.07.01a.Podbudowa z betonu asfaltowego (640.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-05.03.05a.W-wa ścieralna z BA (609kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-05.03.05b.W-wa wiążąca z BA (663.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-07.01.01. Oznakowanie poziome (194.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-07.02.01.Oznakowanie pionowe (98kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-08.01.01b.Krawężnik bet (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-08.02.02.Chodnik z kostki brukowej (309.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-08.02.05.Ciąg pieszo-rowerowy (303.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-08.03.01.Obrzeża betonowe (349kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D-09.01.01.Zieleń drogowa (302.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Spis specyfikacji1 (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Strona tytułowa (486.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis_PB_KD (216.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis_PW_KD (189.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚWIADCZENIE projekt. (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
plot (0.2kB) Zapisz dokument  
Rys.1_Mapa pogląd (762.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.2_Ark.2_Mapa proj (933.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.3_Profile KD-1, KD-2, KD-3 (352kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.4_ Profile ND-1_ND-36 (164.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.5_Profil podczyszcz (155.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.6_Studnia rewizyjna (116.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.7_Wylot śr.400 (228.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.8_Rys.zbrojenia wyl.400 (247.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST_KD (755.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Upr. proj. (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzgodnienia (10.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis_PB -Ośw. (142.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis_PW_Ośw. (121.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OŚWIADCZENIE proj (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.1_Mapa pogląd (762.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.2_Ark.2_Mapa proj (933.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.3_Schemat ideowy (331.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST_Ośw. (596.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Upr. proj. (874.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzgodnienia (9.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie proj. (487.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PB_Opis_przeb. TLKM (575.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
plot (0.6kB) Zapisz dokument  
PW_Opis_przeb. TLKM (555.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.1_Mapa pogląd (762.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.2_Ark.1_Mapa proj (665.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.2_Ark.2_Mapa proj (390.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.2a_Mapa ewidencyjna (113.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.3_Schemat ideowy (181.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST_Przebudowy TLKM (425kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uprawnienia proj. (877kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzgodnienia (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis POR_Wrocki (100.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
plot (0.5kB) Zapisz dokument  
Rys.1_Mapa pogląd (770.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.2_Ark.1a_ETAP I (448.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.2_Ark.1b_ETAP I (274.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.2_Ark.1c_ETAP I (309.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.2_Ark.2_ETAP II (432kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.2_Ark.3_ETAP III (482.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzgodnienia (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis_Wrocki_POR_stały (99.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
plot (0.2kB) Zapisz dokument  
Rys.1_Mapa pogląd (762.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.2_Ark.1_Mapa projektowa_POR_stały (393.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rys.2_Ark.2_Mapa projektowa_POR_stały (685.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uzgodnienia (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Drogi Wrocki Przedmiar (251.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KD Wrocki Przedmiar (225.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświetlenie Wrocki Przedmiar (232.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oznakowanie Wrocki Przedmiar (223.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przebudowa tlkm Wrocki Przedmiar (219.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedzi na pytania str.int. (197.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert str.int. (174.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty str. int. (299.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia str. int. (781kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paweł Dulczewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Dulczewski
Data wprowadzenia:2018-01-23 11:14:56
Opublikował:Paweł Dulczewski
Data publikacji:2018-01-23 12:10:39
Ostatnia zmiana:2018-03-08 14:44:23
Ilość wyświetleń:478

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij