Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Golub-Dobrzyń

Kolorowy pasek

Zawiadomienie - GGR.6220.5.14.2016/2018

Golub – Dobrzyń, 2018-02-26


GGR.6220.5.14.2016/2018

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 30, 33 ust 1, w związku z art. 79  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1405);

 

Wójt Gminy Golub - Dobrzyń
zawiadamia:


1. że w dniu 19.02.2018 r. na wniosek p. Janusza Balińskiego, zam. Poćwiardowo 12, 87 -400 Golub – Dobrzyń zostało wszczęte ponownie, w związku zdecyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu znak: SKO-60-25/17 z dnia 07 lipca 2017 roku uchylającą decyzję Wójta Gminy Golub – Dobrzyń znak: GGR.6220.5.9.2017 z dnia 12 maja 2017 r. w całości i przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia,postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja zostanie wydana przez Wójta Gminy Golub – Dobrzyń jako właściwego do jej wydania po wcześniejszym uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki WodnejPaństwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu – Dobrzyniu

2. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia:
„Budowie budynku inwentarskiego – tuczarni, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 238/3 w miejscowości Poćwiardowo, obręb Ostrowite, gmina Golub – Dobrzyń, powiat golubsko – dobrzyński, województwo kujawsko – pomorskie”.

3. o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie, w tym z raportem oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz wnoszenia uwag i wniosków w sprawie w terminie 30 dni, uwagi zostaną rozpatrzone przez organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;

4. o możliwości przeprowadzenia rozprawy administracyjnej i otwartej dla społeczeństwa w przypadku dużego zainteresowania planowanym przedsięwzięciem wyrażonego licznymi uwagami i wnioskami napływającymi w sprawie;

Wnioski i uwagi w sprawie inwestycji, co do której toczy się postępowanie, można składać do Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń, Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Plac Tysiąclecia 25, 87 – 400 Golub - Dobrzyń lub kierować na adres internetowy j.fraczek@uggolub-dobrzyn.pl w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z materiałami w sprawie w tym z raportem w Urzędzie Gminy Golub – Dobrzyń, Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w pok. nr 2 w godzinach pracy urzędu.

 

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz

 

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Golub – Dobrzyń oraz przekazane stronom postępowania wg rozdzielnika za potwierdzeniem odbioru.

Metadane

Źródło informacji:Joanna Frączek
Data utworzenia:2018-02-26 13:31:54
Wprowadził do systemu:Małgorzata Mierzejewska
Data wprowadzenia:2018-03-01 13:31:55
Opublikował:Małgorzata Mierzejewska
Data publikacji:2018-03-01 13:36:38
Ostatnia zmiana:2018-03-01 13:36:38
Ilość wyświetleń:143

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij