W sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2018-2028.

Data uchwały:
2018-01-23

Numer uchwały:
XLII.235.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Golub-Dobrzyń

Uchwała wchodzi w życie:
2018-01-23