Golub-Dobrzyń, dnia 10.04.2018r.

TI.6733.3.5.2018

 

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 933 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 10.04.2018r. została wydana decyzja nr 1/2018 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 10.04.2018 r. znak TI.6733.3.2018 dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej z przyłączami i przepompowniami ścieków w obrębie  0001 Białkowo na działkach ewidencyjnych nr: 80 – droga wojewódzka, nr: 14/2, 30/4, 43/2 i 83 – drogi gminne oraz nr: 14/2, 20/3, 22/1, 22/4, 25, 30/4, 32/2, 33/1, 33/5, 33/6, 43/2, 77/1, 78/8, 83, 193/5, 194/5, 194/6, 214, 215/2, 215/5, 215/6, 216/1, 216/3, 216/4, 217, 220/1, 223, 224, 231, 233/1, 233/6, 239, 241/1, 241/7, 242/1, 242/2,243/5, 289/5, 289/6, 293, 300/3, 300/4, 300/8, 300/9, 300/10, 300/11, 300/13, 300/14, 300/15, 444, 468, 476/1, 476/3, 476/5, 476/7, 476/8, 483/1, 483/3, 483/5, 483/6, 484/3, 484/4, 485/1, 485/4, 488/1, 488/3 i 5280/4,  dla wsi Białkowo i Sadykierz, gmina Golub-Dobrzyń.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                  Marek Ryłowicz