W sprawie:
zmiany uchwały Nr XXXIV.188.2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

Data uchwały:
2018-02-28

Numer uchwały:
XLIII.244.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Golub-Dobrzyń

Uchwała wchodzi w życie:
2018-02-28