Golub-Dobrzyń 27.04.2018

 

GK. 6140.4.1.2018

 

 

 

            Gmina Golub-Dobrzyń zawiadamia, że dokonano wyboru oferty w postępowaniu
nr GK.6140.4.2018 pn. Wyłapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Golub-Dobrzyń od 1.05.2018 do dnia 30.04.2019 r. - poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro art.4 pkt 8 ustawy PZP tj. Dz.U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

 

1.      Wybrano ofertę wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DANIEL” Artur Zielaskowski 

Ul. Paderewskiego 190, 86-300 Grudziądz z ceną oferty 3.321,00 zł brutto miesięcznie.

 

Oferta ta nie przekracza kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Ponadto zostały złożone oferty:

1.      Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński

Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjne-Szkoleniowo-Adopcyjne Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice

Cena oferty brutto wynosi: 13700,83 zł miesięcznie

 

Oferta Wykonawcy Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt „Psia Ostoja” Pieczyska ul. Szkolna 14, 98-400 Wieruszów nie została rozpatrzona ponieważ została złożona po terminie składania ofert (data wpływu do Urzędu 27.04.2018).