W sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2018-2028.

Data uchwały:
2018-05-22

Numer uchwały:
XLVIII.264.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Golub-Dobrzyń

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.