W sprawie:
zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2018 rok.

Data uchwały:
2018-06-06

Numer uchwały:
XLIX.270.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Golub-Dobrzyń

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.