Golub-Dobrzyń, dnia 29.06.2018r.

TI.6733.3.11.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 933 z późn. zm.)

zawiadamiam

 

że w dniu 29.06.2018r. została wydana decyzja nr 1/2018 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29.06.2018 r. znak TI.6733.6.2018 dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia – nn   0,4 kV, przebiegającej po działkach ewidencyjnych nr:  238/13, 238/15, 238/22, 346/1, 346/4, 346/6, 346/10, 346/11, 346/12, 346/13 i 346/23 (droga – docelowo gminna), wraz z szafkami pomiarowymi, dla umożliwienia zasilania w energię elektryczną odbiorców  na  działkach ewidencyjnych nr:  238/13, 238/15, 238/22, 346/1, 346/4, 346/6, 346/10, 346/11, 346/12, 346/13,  na gruntach wsi Antoniewo,  obrąb 0015 Podzamek Golubski,  gmina Golub - Dobrzyń.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się pod adresem:

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej, II piętro, pokój nr 12.

 

 

                                                                                 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz