OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 23.07.2018

 

w sprawie sporządzenia wykazu lokali komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze pierwszeństwa nabycia lokali komunalnych.     
            Działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 2 pkt. 3, art. 67 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 121 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza co następuje:

z zasobu mienia komunalnego zostały przeznaczone do sprzedaży: załącznik 1