Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r, poz. 754, 1000 i 1349) podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

Lp.

Sołectwo

Miejsce

1.

Białkowo

tablica ogłoszeń sołectwa

2.

Cieszyny

tablica ogłoszeń sołectwa

3.

Gajewo

tablica ogłoszeń sołectwa

4.

Gałczewko

tablica ogłoszeń sołectwa

5.

Karczewo

tablica ogłoszeń sołectwa

6.

Kujawa

tablica ogłoszeń sołectwa

7.

Lisewo

tablica ogłoszeń sołectwa

8.

Macikowo

tablica ogłoszeń sołectwa

9.

Nowawieś

tablica ogłoszeń sołectwa

10.

Nowogród

tablica ogłoszeń sołectwa

11.

Olszówka

tablica ogłoszeń sołectwa

12.

Ostrowite

tablica ogłoszeń sołectwa

13.

Paliwodzizna

tablica ogłoszeń sołectwa

14.

Pląchoty

tablica ogłoszeń sołectwa

15.

Podzamek Golubski

tablica ogłoszeń sołectwa

16.

Pusta Dąbrówka

tablica ogłoszeń sołectwa

17.

Skępsk

tablica ogłoszeń sołectwa

18.

Sokoligóra

tablica ogłoszeń sołectwa

19.

Sokołowo

tablica ogłoszeń sołectwa

20.

Węgiersk

tablica ogłoszeń sołectwa

21.

Wrocki

tablica ogłoszeń sołectwa

 

Wójt Gminy

                        (-) Marek Ryłowicz