W sprawie:
ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Golub-Dobrzyń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Data uchwały:
2018-07-20

Numer uchwały:
LII.279.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Golub-Dobrzyń

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.