Golub-Dobrzyń, dnia 28.09.2018 r.

 

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

 

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń informuje, że w dniu 28 września 2018 roku został sporządzony spis wyborców dla wyborów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Spis wyborców udostępniany jest w urzędzie gminy między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów tj. w dniach od 1 października – 15 października 2018 r w biurze Ewidencji Ludności, pokój nr 3 II piętro Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń  od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Udostępnienie następuje na pisemny wniosek wyborcy (§ 15 ust. 1 rozporz. w/s spisu wyborców).

Wszelkich informacji w sprawie spisu wyborców udziela Małgorzata Orzechowska  - kierownik referatu organizacyjnego Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, pokój nr 3.

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

         Marek Ryłowicz