W sprawie:
Statutu Gminy Golub-Dobrzyń.Data uchwały:
2018-10-03

Numer uchwały:
LVI.301.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Golub-Dobrzyń

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.