W sprawie:
rozpatrzenia ponowionej skargi na Wójta Gminy Golub-Dobrzyń.

Data uchwały:
2018-10-03

Numer uchwały:
LVI.302.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Golub-Dobrzyń

Uchwała wchodzi w życie:
2018-10-03