W sprawie:
obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.

Data uchwały:
2018-11-29

Numer uchwały:


Podjęta przez:
Radę Gminy Golub-Dobrzyń

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.