W sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2018-2034.

Data uchwały:
2018-11-29

Numer uchwały:
II.7.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Golub-Dobrzyń

Uchwała wchodzi w życie:
2018-11-29