W sprawie:
powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.

Data uchwały:
2018-11-29

Numer uchwały:
II.9.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Golub-Dobrzyń

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.