OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 17.01.2019


w sprawie sporządzenia wykazu lokali komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze pierwszeństwa nabycia lokali komunalnych.


Działając na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 2 pkt. 3, art. 67 ust. 1 i la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204,2348 z późn. zm.)

 

(pelna treść w załaczniku)