Golub-Dobrzyń, dnia 21.01.2019r.

 TI.6733.4.3.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

 

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013r. nr 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że przedłuża się termin załatwienia sprawy w związku z trwającymi pracami nad całością dokumentów, co jest wymagane do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na części działki ewidencyjnej nr 303/3, we wsi Węgiersk, obręb 0019 Węgiersk, gmina Golub-Dobrzyń.

Nowy termin załatwienia sprawy wskazuje się do dnia 21.03.2019r.   

 

 

 

                                                                                     Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

                                                                                      Marek Ryłowicz