Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Golub-Dobrzyń

Kolorowy pasek

OGLOSZENIE O NABORZE NR 1/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. na wolne stanowisko urzednicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkól i Przedszkoli

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu

o g ł a s z a    n a b ó r

 na wolne stanowisko urzędnicze

w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli

87-400  GOLUB-DOBRZYŃ,  ul. Plac 1000-lecia 22A

 

1. Określenie  stanowiska urzędniczego :

Referent 

2.  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

I. Niezbędne:

1.1 Kandydatem na w/w stanowisko pracy może być osoba, która posiada:

1)      obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U.  z 2018 r., poz. 1260  z późn. zm./;

2)       ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)      cieszy się nieposzlakowaną opinią, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)       co najmniej wykształcenie średnie i min. 2 lata stażu pracy;

5)       znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych i prawa oświatowego oraz umiejętność ich właściwej interpretacji i zastosowania;

6)       umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego.

II. Wskazane:

1)      wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;

2)      co najmniej 2-letni staż pracy biurowej;

3)      doświadczenie zawodowe w pracy biurowej;

4)      umiejętność samodzielnej pracy i pracy  w zespole oraz obsługi petenta;

5)      komunikatywność.

 

3.       Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)      Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów;

2)      Prowadzenie spraw dowozu uczniów do szkół;

3)       Kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

4)      Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem GZEASiP w materiały i druki;

5)      Rejestracja, wysyłanie i rozliczanie kosztów korespondencji.

 

4.       Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)      miejsce pracy: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli  w  Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 22A, 87-400 Golub-Dobrzyń;

2)      praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze w budynku nie posiadającym windy i sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych;

3)      pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy;

4)      czas pracy - pełen etat - wymiar 40 godzin tygodniowo.

 

5.       Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GZEASiP w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

6.       Wymagane dokumenty :

1)      list motywacyjny;

2)      życiorys / CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)      kopie świadectw pracy/ dokumentów poświadczających staż pracy;

5)      kopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

6)      kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje;

7)      oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

8)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa  w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent GZEASiP” można składać wterminie do 26 kwietnia 2019 r.:

- osobiście  pok. nr 2 GZEASiP

- lub przesłać na adres : Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli,  ul. Plac 1000-lecia 22A, 87-400 Golub-Dobrzyń  (decyduje data wpływu do GZEASiP)                                                 

Oferty, które wpłyną do GZEASiP  po  terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

 

7. Inne informacje:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń oraz na tablicy informacyjnej w Gminnego Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli  w Golubiu-Dobrzyniu.

Dodatkowe informacje: 56 6822215.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

nabor.gzeasip (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:2019-04-10 12:36:39
Wprowadził do systemu:Małgorzata Mierzejewska
Data wprowadzenia:2019-04-11 12:36:55
Opublikował:Małgorzata Mierzejewska
Data publikacji:2019-04-11 12:48:23
Ostatnia zmiana:2019-04-11 12:48:28
Ilość wyświetleń:305

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij