Zarządzenie nr 69/2019 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia założeń do projektu budżetu gminy Golub-Dobrzyń na 2020 rok oraz Wieloletniej prognozy Finansowej.