Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Golub-Dobrzyń

Kolorowy pasek

Ogloszenie o przetargu na sprzedaz:nieruchomosci polozonej na dzialce nr 87/14 o powierzchni 694 m2, obreb geodezyjny Nowogród, zabudowanej domkiem nr 6 o powierzchni 65,1 m2,

Golub – Dobrzyń, 2019-10-17

GGR.6840.6.2019

 

W ó j t  G m i n y  G o l u b - D o b r z y ń

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm./, w oparciu o uchwałęRady Gminy Golub – DobrzyńNr XLIV/224/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości /wykaz z dnia 03.09.2019 r./

 

o g ł a s z a,  ż e

 

w dniu 22 listopada2019 r. o godz. 13:00  w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń w sali posiedzeń  nr 1, ul. Plac Tysiąclecia 25, odbędzie się

 

nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż:

nieruchomości położonejna działce nr 87/14 o powierzchni 694 m2, obręb geodezyjny Nowogród, zabudowanej domkiem nr 6 o powierzchni 65,1 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Golubiu – Dobrzyniu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW TO1G/00002333/5, cena wywoławcza 242.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące, 00/100 brutto). Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy letniskowej.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Podmioty zagraniczne winny uzyskać zgodę MSWiA. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto PKO Golub-Dobrzyń nr  62 1020 5024 0000 1002 0010 1139 (liczy się data wpływu na konto) najpóźniej do dnia 20.11.2019 roku. Dowód wpłaty /z nr konta, na który zostanie dokonany ewentualnie zwrot wadium/ należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał będzie wliczone w poczet należności, a pozostałym zwrócone w terminie 3 dni od dnia; odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie wyznaczony  najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie ustalonym, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Urzędu, oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Golubiu – Dobrzyniu, pokój nr 2 lub telefonicznie 56 683-54-00 do 03 i na stronie internetowej www.uggolub-dobrzyn.pl.

 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

Załączniki

mapa poglądowa (105.8kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Joanna Frączek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Mierzejewska
Data wprowadzenia:2019-10-17 15:23:10
Opublikował:Małgorzata Mierzejewska
Data publikacji:2019-10-17 15:27:57
Ostatnia zmiana:2019-10-17 15:28:11
Ilość wyświetleń:89

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij