Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Golub-Dobrzyń

Kolorowy pasek

OGLOSZENIE - III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaz nieruchomosci niezabudowanych polozonych w miejscowosci Golub - Dobrzyn, obreb III, KW TO1G/00008312/4

Golub – Dobrzyń, 2019-11-04

GGR.6840.1.3.2019

 

W ó j t  G m i n y  G o l u b - D o b r z y ń

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm./, w oparciu o uchwałę Rady Gminy Golub – DobrzyńNr V.26.2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego/wykaz z dnia 27.05.2019 r./

 

o g ł a s z a,  ż e

 

w dniu 06 grudnia 2019 r. o godz. 13:00  w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń w sali posiedzeń  nr 1, ul. Plac Tysiąclecia 25, odbędzie się

 

III nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Golub – Dobrzyń, obręb III, KW TO1G/00008312/4, objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Brodnickiej – Zakole Drwęcy”, położonych w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi, w części w terenie zieleni nieurządzonej:

 

L.p.

Nr  działki

Powierzchnia w m2

Cena wywoławcza netto

1

108/15

988

29887

2

108/16

908

27467

3

108/17

1411

39325

4

108/19

872

26378

5

108/20

935

30500

6

108/21

1175

32747

7

108/22

1219

33974

8

108/23

1363

29796

9

108/25

985

51058

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Podmioty zagraniczne winny uzyskać zgodę MSWiA. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu lub na konto PKO Golub-Dobrzyń nr  62 1020 5024 0000 1002 0010 1139 (liczy się data wpływu na konto) najpóźniej do dnia 04.12.2019 roku. Dowód wpłaty /z nr konta, na który zostanie dokonany ewentualnie zwrot wadium/ należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał będzie wliczone w poczet należności, a pozostałym zwrócone w terminie 3 dni od dnia; odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie wyznaczony  najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie ustalonym, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

Ustalona w wyniku przetargu cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Urzędu, oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Golubiu – Dobrzyniu, pokój nr 2 lub telefonicznie 56 683-54-00 do 03 i na stronie internetowej www.uggolub-dobrzyn.pl.

 

 

 

 

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz

 

Metadane

Źródło informacji:Joanna Frączek
Data utworzenia:2019-11-04 14:28:45
Wprowadził do systemu:Małgorzata Mierzejewska
Data wprowadzenia:2019-11-04 14:29:04
Opublikował:Małgorzata Mierzejewska
Data publikacji:2019-11-04 14:36:47
Ostatnia zmiana:2019-11-04 14:36:57
Ilość wyświetleń:123

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij