W sprawie:
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2020-2035

Data uchwały:
2020-01-30

Numer uchwały:
XVI.103.2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Golub-Dobrzyń

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.