Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Golub-Dobrzyń.