Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Golub-Dobrzyń.