Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2020 rok