Zamawiający:
Gmina Golub-Dobrzyń

Tytuł przetargu:
Dostawa sprzętu do zajęć z robotyki w ramach projektu pt. "Rozwój wiedzy i kompetencji to ścieżka do sukcesu" realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

CPV:
Kod Główny 39162100-6 Pomoce dydaktyczne
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:


Termin realizacji:
40 dni od podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Marek Ryłowicz

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, biuro nr 4, sekretariat.

Oferty można składać do:
2020-03-20 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2020-03-20 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, pok. nr 1 (piwnica)

Kryteria wyboru:
- "cena" C - 60%,
- "okres gwarancji i rękojmi" G - 20%,
- "skrócenie terminu wykonania zamówienia"T-20%


Wadium:
800,00 zł.

Uwagi:


Firmy uczestniczące
Part - AD Artur Dyrda, Grzechynia 768, 34-220 Maków Podhalański  
13p Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-2, 50-514 Wrocław  
KLADREW Urszula Muża-Klamann ul. 2-ego Maja 17/6, 83-300 Kartuzy